Dla kogo ten kierunek Studiów Podyplomowych

Studia szczególnie polecamy

Udział w studiach podyplomowych IOD w sektorze zdrowia szczególnie polecamy:
 • osobom pełniącym lub zamierzającym pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych w podmiotach z sektora zdrowia, w tym w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych (szpitalach, klinikach, przychodniach, laboratoriach), aptekach oraz firmach medycznych i farmaceutycznych
 • osobom pracującym lub prowadzącym podmioty lecznicze, które chcą zdobyć wiedzę w zakresie ochrony i zarządzania danymi osobowymi
 • osobom zarządzającym w podmiotach leczniczych, firmach medycznych i farmaceutycznych (prezesi, dyrektorzy, kierownicy)
 • osobom odpowiedzialnym w podmiotach leczniczych lub firmach farmaceutycznych za ochronę i zarządzanie danymi osobowymi, w tym pełniącym funkcje tzw. pełnomocników lub konsultantów ds. ochrony danych
 • szpitalnym rzecznikom praw pacjenta
 • prawnikom, radcom prawnym i adwokatom, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie technicznych i organizacyjnych aspektów ochrony danych osobowych, niezbędną do pełnienia funkcji IOD w podmiotach leczniczych
 • specjalistom z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi, którzy chcą uzyskać wiedzę prawniczą niezbędną do pełnienia funkcji IOD
 • wszystkim osobom, które chcą zdobyć nowy, ciekawy, prestiżowy i dobrze płatny zawód oraz wiedzieć, jak wykonywać go w polskich i międzynarodowych podmiotach z sektora zdrowia;
 • wszystkim osobom zainteresowanym ochroną danych osobowych w sektorze zdrowia.

Korzyści dla słuchaczy

Dzięki uczestnictwie w studiach podyplomowych Inspektor Ochrony Danych w sektorze zdrowia:
 • poznasz specyfikę ochrony danych osobowych w sektorze zdrowia, w tym w podmiotach leczniczych i firmach farmaceutycznych
 • poznasz m.in. zasady przetwarzania danych osobowych w dokumentacji medycznej, w związku z monitoringiem wizyjnym w placówkach leczniczych, w telemedycynie, transplantologii, badaniach klinicznych itp.
 • spotkasz praktyków, którzy na co dzień zajmują się ochroną danych osobowych w sektorze zdrowia, w tym w podmiotach leczniczych i firmach farmaceutycznych
 • poznasz wytyczne wynikające z kodeksu postępowania dot. przetwarzania danych osobowych w sektorze zdrowia, o których opowiedzą osoby bezpośrednio zaangażowane w prace nad kodeksem
 • poznasz techniczne i organizacyjne zasady ochrony danych osobowych, w tym techniczne aspekty bezpieczeństwa systemów informatycznych w podmiotach z sektora zdrowia
 • w ramach praktycznych warsztatów nauczysz się m.in.:
  • prowadzenia oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)
  • zarządzania incydentami
  • sporządzania i prowadzenia dokumentacji dot. ochrony danych osobowych (w tym rejestru czynności, klauzul zgód, klauzul informacyjnych, polityki bezpieczeństwa) w podmiotach z sektora zdrowia
  • sporządzania umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych
 • poznasz zasady zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji oraz zapewnienia zgodności z przepisami (Information Risk Management and Compliance) w podmiotach z sektora zdrowia
 • poznasz zasady prowadzenia audytów systemów informatycznych w podmiotach z sektora zdrowia
 • poznasz praktyczne aspekty działania IOD i organizacji grupy (działu) IOD oraz wdrożenia RODO w podmiotach z sektora zdrowia
 • poznasz zasady współpracy z zarządem i decydentami w organizacji, pozyskiwania i obsługi pacjentów, zawierania umów i budowania relacji z pacjentami, a także zasady odpowiedzialności i możliwości ubezpieczenia IOD w podmiotach leczniczych
 • nawiążesz nowe kontakty zawodowe oraz wymienisz się doświadczeniami z innymi IOD oraz wykładowcami.