Program studiów

Inspektor Ochrony Danych w sektorze zdrowia - Studia Podyplomowe

220 godzin praktycznej nauki prawnych, organizacyjnych i technicznych aspektów ochrony danych osobowych i działania IOD w sektorze zdrowia.
A wszystko świetnej atmosferze!

Moduł: System ochrony zdrowia
 1. Zajęcia integracyjne
 2. System ochrony zdrowia
  r.pr. Justyna Mieszalska
 3. Prawa pacjenta
  dr D. Tykwińska-Rutkowska
 4. Tajemnica medyczna
  prof. dr hab. R. Kubiak
 5. Analityka danych w sektorze zdrowia
  dr inż I. Wochlik
 6. Ochrona danych w perspektywie usprawnienia procesów zarządczych w jednostkach leczniczych
  Monika Krasińska (PUODO)
Moduł: Prawne aspekty ochrony danych osobowych
 1. RODO Road Map
  dr M. Kawecki
 2. Prawa osób, których dane dotyczą, w kontekście podmiotów leczniczych
  prof. dr hab. B. Fisher
 3. Zarządzanie ryzykiem i ocena skutków dla ochrony danych (DPIA)
  dr D. Lubasz
 4. Postępowanie przez organem nadzoru oraz postępowanie sądowoadministracyjne. Kontrola PUODO
  prof. dr hab. P. Fajgielski
 5. Certyfikacja i zatwierdzone kodeksy postępowania w sektorze zdrowia
  Patryk Kuchta (Medicover)
 6. Odpowiedzialność i sankcje za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
  r.pr. dr M. Gumularz
 7. Transgraniczne przetwarzanie danych osobowych
  adw. S. Kowalski (Maruta Wachta)
 8. Privacy by design i by default – rozwiązania prawne i organizacyjne
  adw. P. Tobiczyk (Maruta Wachta)
 9. Przetwarzanie danych osobowych przy wykorzystaniu systemów sztucznej inteligencji
  r.pr. R. Bieda (Maruta Wachta)
 10. Ochrona danych osobowych a prawa własności intelektualnej
  r.pr. R. Bieda (Maruta Wachta)
 11. Powierzenie przetwarzania i udostępnienie danych osobowych
  dr K. Wygoda
Moduł: Status, zadania, odpowiedzialność IOD
 1. Prawne aspekty działania IOD – wyznaczenie, pozycja, zadania, status, odpowiedzialność, podstawy zatrudnienia
  dr A. Sieradzka
 2. Organizacja pracy i praktyka działania IOD w podmiotach z sektora zdrowia
 3. Odpowiedzialność IOD (cywilna, pracownicza, karna)
  r.pr. R. Bieda (Maruta Wachta)
Moduł: Technologia i bezpieczeństwo
 1. Systemy informatyczne i rejestry w sektorze ochrony zdrowia i farmaceutycznym
  adw. M. Chodorek
 2. Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych w podmiotach z sektora zdrowia
  M. Wieckowska i inni
 3. Audyty systemów informatycznych
  M. Wieckowska i inni
 4. Dane osobowe w kadrach i ubezpieczeniach społecznych
  dr A. Nerka (ALK)
 5. Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej
  r.pr. dr Marlena Sakowska-Baryła
 6. Ochrona danych osobowych w marketingu placówek medycznych i farmacji
  r.pr. M.Franke (Maruta Wachta)
 7. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
  dr A. Sieradzka
 8. Ochrona danych osobowych a telemedycyna i praca zdalna
  dr M. Sakowska - Baryła
 9. Ochrona danych w badaniach klinicznych i monitoringu działań niepożądanych
  adw. M. Chodorek
 10. Monitoring wizyjny w podmiotach leczniczych
  r.pr. M.Wróblewski (Biuro RPO)
 11. Ochrona danych osobowych w genetyce i transplantologii
  dr A.Sieradzka
Moduł: Warsztaty
 1. Warsztaty - przygotowywanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych w podmiotach medycznych
  rp. Anna Matusiak-Wikiera
 2. Warsztaty - ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz konsultacje z organem nadzoru
  adw. P. Tobiczych (Maruta Wachta), T. Izydorczyk (Maruta Wachta)
 3. Warsztaty - zarządzanie incydentami
  K. Jankowski
 4. Warsztaty - umowa o powierzenie przetwarzania i umowa o współadministracji
  r.pr. M. Kurowska (Maruta Wachta)
 5. Warsztaty - obowiązki informacyjne
 6. Warsztaty - analiza aktualnego orzecznictwa oraz praktyki PUODO
  Monika Krasińska (PUODO)