Rekrutacja

Zapraszamy do rejestracji na studia

Terminy

Aktualnie prowadzimy rekrutację na I edycję studiów Inspektor Ochrony Danych w sektorze zdrowia.

Rekrutacja trwa do: 30 września 2021 r.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2021 r.

Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów zwracamy opłatę rejestracyjną i czesne.

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 6400 zł płatne w ośmiu ratach po 800 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 6080 zł (-5%): płatne w ośmiu ratach po 760 zł

Kontakt

Szczegółowych informacji nt. studiów udzielają pracownicy Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń GWSH

Proces rejestracji

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać numer identyfikacji użytkownika (NIU) i hasło, które zostaną wygenerowane przez system.

Następnie należy złożyć następujące dokumenty w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń:

  • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
  • 2 fotografie w formacie 4,5 x 6,5 cm 
  • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji – drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń) 
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji – drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

UWAGA! Na studia przyjmowane są tylko osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie samej rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje uzyskania miejsca na studiach.

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Zapraszamy do rejestracji na studia