Organizacja zajęć

Miejsce zajęć

Zajęcia stacjonarne prowadzone będą w Warszawie w salach wykładowych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego
- Państwowy Zakład Higieny

ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa

www.pzh.gov.pl

Czas trwania

2 semestry

220 godzin

Zajęcia odbywają się w dwa weekendy w miesiącu:

  • w soboty w godz. 9.15 – 16.15
  • w niedziele w godz. 9.15 – 16.15

Zakładamy prowadzenie studiów w trybie hybrydowym. By zadbać o bezpieczeństwo naszych słuchaczy, przewidujemy równoczesną transmisję online zajęć stacjonarnych. Taki tryb zajęć pozwoli na uczestnictwo w studiach bez konieczności wychodzenia z domu. Jeżeli w związku z epidemią Covid-19 nie będzie możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych, do czasu ustania zagrożenia zajęcia prowadzone będą wyłącznie w trybie on-line.

Dzięki doświadczeniu naszych wykładowców oraz dostosowaniu materiałów do formuły online również ten sposób prowadzenia zajęć pozwala na realizację programu studiów na bardzo wysokim poziomie i przekazanie całej zakładanej wiedzy.